Teoria-plan lekcji

Plan zajęć ogólnomuzycznych w roku szk. 2021/22

Cykl 6-letni:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

kl. I/6

gr.a

14.35 – 15.20 (R)

15.25 – 16.10 (R)

(A. Musioł, s. 10)

14.00 – 14.45 (KS)

(K. Goniowska, s. 10)

kl. I/6

gr.b

17.05 – 17.50 (R)

17.55 – 18.40 (R)

(A. Musioł, s. 10)

18.10 – 18.55 (KS)

(K. Goniowska, s. 10)

kl. II/6 16.15 – 17.00 (R)

(A. Musioł, s. 10)

15.40 – 16.25 (KS)

16.30 – 17.15 (KS)

(A. Kopyto, s. 9)

kl. III/6

gr.a

13.45 – 14.30 (R)

(A. Musioł, s. 10)

14.40 – 15.25 (KS)

(K. Goniowska, s. 9)

chór szkolny*:

15.15 – 16.45

(E. Maleńczyk, aula)

14.50 – 15.35 (KS)

(K. Goniowska, s. 10)

kl. III/6

gr.b

18.00 – 18.45 (KS)

(K. Goniowska, s. 9)

18.50 – 19.35 (R)

(A. Musioł, s. 10)

chór szkolny*:

15.15 – 16.45

(E. Maleńczyk, aula)

19.00 – 19.45 (KS)

(K. Goniowska, s. 10)

kl. IV/6 16.30 – 17.15 (KS)

17.20 – 18.05 (AM)

(A. Kopyto, s. 9)

chór szkolny*:

15.15 – 16.45

(E. Maleńczyk, aula)

17.20 – 18.05 (KS)

(A. Kopyto, s. 9)

kl. V/6 15.40 – 16.25 (KS)

16.30 – 17.15 (AM)

(K. Goniowska, s. 10)

chór szkolny*:

15.15 – 16.45

(E. Maleńczyk, aula)

17.20 – 18.05 (KS)

(K. Goniowska, s. 10)

kl. VI/6 18.10 – 18.55 (KS)

19.00 – 19.45 (AM)

(K. Goniowska, s. 10)

17.10 – 17.55 (KS)

(K. Goniowska, s. 9)

Cykl 4-letni:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

kl. I/4 16.00 – 16.45 (KS)

(A. Kopyto, s. 9)

18.10 – 18.55 (KS)

(A. Kopyto, s. 9)

kl. II/4 17.20 – 18.05 (KS)

(K. Goniowska, s. 10)

15.30 – 16.15 (KS)

16.20 – 17.05 (AM)

(K. Goniowska, s. 9)

chór szkolny*:

15.15 – 16.45

(E. Maleńczyk, aula)

kl. III/4 18.10 – 18.55 (KS)

19.00 – 19.45 (AM)

(A. Kopyto, s. 9)

chór szkolny*:

15.15 – 16.45

(E. Maleńczyk, aula)

19.00 – 19.45 (KS)

(A. Kopyto, s. 9)

kl. IV/4 18.50 – 19.35 (KS)

(K. Goniowska, s. 9)

chór szkolny*:

15.15 – 16.45

(E. Maleńczyk, aula)

15.40 – 16.25 (KS)

16.30 – 17.15 (AM)

(K. Goniowska, s. 10)

* lub inny zespół – proszę sprawdzić listę przydziału uczniów do zespołów

KS – kształcenie słuchu

R – rytmika

AM – audycje muzyczne

Skip to content