Teoria-plan lekcji

Plan zajęć ogólnomuzycznych w roku szk. 2020/21

PLAN W FORMIE PDF DO POBRANIA

Cykl 6-letni:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

kl. I/6 15.50 – 16.35 (R)

16.40 – 17.25 (R)

17.30 – 18.15 (KS)

(A. Musioł, s. 10)

kl. II/6

gr.a

15.00 – 15.45 (R)

(A. Musioł, s. 10)

15.50 – 16.35 (KS)

(M. Kraska, s. 9)

17.15 – 18.00 (KS)

(M. Kraska, s. 10)

kl. II/6

gr.b

17.30 – 18.15 (KS)

(M. Kraska, s. 9)

18.20 – 19.05 (R)

(A. Musioł, s. 10)

18.05 – 18.55 (KS)

(M. Kraska, s. 10)

kl. III/6 19.10– 19.55 (R)

(A. Musioł, s. 10)

chór szkolny*:

14.45 – 17.00

(M. Kraska, aula)

15.45 – 16.30 (KS)

16.35 – 17.20 (KS)

(A. Kopyto, s. 10)

kl. IV/6 16.40 – 17.25 (KS)

(M. Kraska, s. 9)

chór szkolny*:

14.45 – 17.00

(M. Kraska, aula)

15.00 – 15.45 (KS)

15.50 – 16.35 (AM)

(M. Kraska, s. 9)

kl. V/6

gr.a

15.00 – 15.45 (KS)

15.50 – 16.35 (AM)

(M. Kraska, s. 10)

15.00 – 15.45 (KS)

(M. Kraska, s. 9)

chór szkolny*:

14.45 – 17.00

(M. Kraska, aula)

kl. V/6

gr.b

17.30 – 18.15 (KS)

(M. Kraska, s. 10)

chór szkolny*:

14.45 – 17.00

(M. Kraska, aula)

16.40 – 17.25 (KS)

17.30 – 18.15 (AM)

(M. Kraska, s. 9)

kl. VI/6 18.20 – 19.05 (KS)

19.10 – 19.55 (AM)

(M. Kraska, s. 10)

18.20 – 19.05 (KS)

(M. Kraska, s. 10)

Cykl 4-letni:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

kl. I/4 16.40 – 17.25 (KS)

(M. Kraska, s. 10)

18.55 – 19.40 (KS)

(M. Kraska, s. 9)

kl. II/4 16.00 – 16.45 (KS)

16.50 – 17.35 (AM)

(A. Kopyto, s. 9)

chór szkolny*:

14.45 – 17.00

(M. Kraska, aula)

17.25 – 18.10 (KS)

(A. Kopyto, s. 10)

kl. III/4 18.20 – 19.05 (KS)

19.10 – 19.55 (AM)

(M. Kraska, s. 10)

chór szkolny*:

14.45 – 17.00

(M. Kraska, aula)

19.10 – 19.55 (KS)

(M. Kraska, s. 9)

kl. IV/4 17.40 – 18.25 (KS)

18.30 – 19.15 (AM)

(A. Kopyto, s. 9)

chór szkolny*:

14.45 – 17.00

(M. Kraska, aula)

18.15 – 19.00 (KS)

(A. Kopyto, s. 10)

* lub inny zespół – proszę sprawdzić listę przydziału uczniów do zespołów

 

KS – kształcenie słuchu

R – rytmika

AM – audycje mzyczne

Skip to content