Regulamin

XII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MŁODYCH PIANISTÓW

W GŁUBCZYCACH

19 – 22 maja 2019 r.

REGULAMIN

§ 1

Organizatorem XII Międzynarodowego Festiwalu Młodych Pianistów jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Współorganizatorem festiwalu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Głubczycach.

§ 2

Konkurs przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych:

Grupa I – do 10 (urodzeni w 2009 r. i młodsi)

Grupa II – do lat 12 (urodzeni w 2007 r. i młodsi)

Grupa III – do lat 15 (urodzeni w 2004 r. i młodsi)

§ 3

Karty zgłoszenia można pobrać ze strony www.psm.glubczyce.info.

Wypełnione zgłoszenia należy wysyłać do dnia 16 kwietnia 2019 r. wyłącznie elektronicznie na adres email festiwal@psm.glubczyce.info

Do zgłoszenia należy dołączyć

– zdjęcie paszportowe (format jpg)

– skan zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna.

Organizatorzy mają prawo zdyskwalifikować zgłoszenie nie odpowiadające wymaganiom.

§ 4

 1. Uczestnicy występują w przesłuchaniach w kolejności od najmłodszego do najstarszego.
 2. Przesłuchania uczestników grupy I i II są jednoetapowe. Przesłuchania uczestników grupy III odbędą się w dwóch etapach. Kolejność wykonywania zgłoszonych utworów w poszczególnych etapach jest dowolna. Wszystkie utwory muszą być wykonane z pamięci.

3. Uczestnicy wykonują następujący program:

Grupa I do 10 lat (urodzeni w 2009 i młodsi)

 1. Utwór z epoki baroku
 2. Etiuda lub utwór wirtuozowski
 3. Allegro sonatowe z sonaty lub sonatiny klasycznej

Grupa II do lat 12 (urodzeni w 2007 i młodsi)

 1. Barokowy utwór polifoniczny
 2. Etiuda lub utwór wirtuozowski
 3. Allegro sonatowe z sonaty lub sonatiny klasycznej
 4. Utwór kompozytora z XX lub XXI w.

Grupa III do lat 15 (urodzeni w 2004 i młodsi)

Etap 1.

 1. Barokowy utwór polifoniczny
 2. Etiuda lub utwór wirtuozowski
 3. Utwór z epoki romantyzmu

Etap 2.

 1. Sonata lub sonatina klasyczna – całość
 2. Utwór kompozytora z XX lub XXI w.

§ 5

 1. Występy uczestników ocenia Jury składające się z wybitnych muzyków i pedagogów polskich i zagranicznych.
 2. Jury Festiwalu powołuje Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN.
 3. Przewodniczącym i członkiem komisji nie może być osoba, której uczniowie biorą udział w konkursie.
 4. Uczestnicy będą oceniani w skali od 1 do 25 pkt.
 5. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

§ 6

 1. Organizatorzy przewidzieli następujące nagrody regulaminowe:

Grupa I – nagrody rzeczowe

Grupa II i III – nagrody pieniężne

Przewiduje się również nagrodę Grand Prix dla najlepszego uczestnika Festiwalu, nagrodę za najlepsze wykonanie sonaty L. van Beethovena, wyróżnienia, nagrody specjalne, nagrody pozaregulaminowe.

 1. Nagrody regulaminowe będą wypłacane w PLN.
 2. Podziału nagród dokonuje jury.
 3. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom w dniu zakończenia festiwalu.
 4. Laureaci są zobowiązani do występu w koncercie laureatów.
 5. Program koncertu laureatów ustala jury.
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

§ 7

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nagrań audio-video w czasie trwania konkursu bez oddzielnego wynagrodzenia.

§ 8

Uczestnicy i opiekunowie sami pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania i utrzymania oraz samodzielnie dokonują rezerwacji noclegów.

§ 9

Wysłanie zgłoszenia uczestnika oznacza akceptację regulaminu Festiwalu.

Skip to content