Regulamin i Karta zgłoszeń

Regulamin VII Koncertu Bardzo Młodych Kompozytorów

1.

VII Regionalny Koncert Bardzo Młodych Kompozytorów odbędzie się 23 marca 2018 r. w PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Głubczycach.

2.

Celem Koncertu jest pobudzenie wyobraźni muzycznej uczniów i aktywizowanie ich do twórczej pracy. Koncert ma być również zachętą do podjęcia pierwszych prób przeniesienia muzycznych pomysłów na zapis nutowy, a także daje możliwość zaprezentowania własnej kompozycji przed publicznością. Regionalny Koncert Bardzo Młodych Kompozytorów jest też okazją do spotkania uczniów i nauczycieli szkół muzycznych całego regionu.

3.

W Koncercie Bardzo Młodych Kompozytorów mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych I st., którzy samodzielnie skomponują utwór i nadeślą jego zapis nutowy na adres PSM w Głubczycach.

4.

W Koncercie mogą wziąć udział również uczniowie zainteresowanych szkół I stopnia spoza regionu opolskiego.

5.

Zgłoszony na koncert utwór powinien być w całości samodzielnie skomponowany przez ucznia. Pomoc nauczyciela może dotyczyć jedynie prawidłowego zapisu utworu i nie może być ingerencją w jego muzyczny, dźwiękowy materiał.

W przypadku wykrycia plagiatu organizatorzy zastrzegają prawo do odrzucenia zgłoszenia.

6.

Kompozycje nadesłane na koncert mogą być przeznaczone na dowolny aparat wykonawczy. Dopuszczalne są utwory solowe, kameralne lub z akompaniamentem, który może być napisany przez nauczyciela.

7.

Nadesłane utwory powinny być wykonane przez autora lub innego ucznia (tej samej szkoły) na koncercie w PSM w Głubczycach. Zgodność nadesłanej pracy z regulaminem oceniać będzie komisja powołana w porozumieniu z wizytatorem regionalnym. W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń komisja wytypuje utwory, które zostaną wykonane podczas koncertu. O decyzji komisji uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej 14 dni przed koncertem.

8.

Nadesłane kompozycje powinny być zapisane w formie elektronicznej w edytowalnym pliku programu do edycji nut Musescore (z rozszerzeniem *.mscz). Program jest darmowy i dostępny pod adresem musescore.org. Zapis utworu powinien być kompletny i uwzględniać wszystkie głosy (dotyczy utworów kameralnych i z akompaniamentem). Wskazane jest uwzględnienie w zapisie określeń wykonawczych.

9.

Dla uczestników i wykonawców przewidziane są dyplomy uczestnictwa oraz upominki. Wszystkie kompozycje nadesłane zgodnie z regulaminem zostaną wydane w formie pamiątkowego zbioru.

10.

Termin nadsyłania utworów wraz z kartą zgłoszenia i potwierdzeniem wpłaty wpisowego w wysokości 30 PLN (od każdego zgłoszenia) – do 20 lutego 2018 r. na adres:

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego

ul. Warszawska 18

48-100 Głubczyce

e-mail: sekretariat@psm.glubczyce.info

nr konta:

Rada Rodziców przy PSM w Głubczycach

88 8868 0004 1000 0000 4112 0001

Bank Spółdzielczy w Głubczycach

Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele szkoły pod adresem e-mail: agata.kopyto@wp.pl

lub telefonicznie pod numerem 604 586 167 lub 696 451 114.


REGULAMIN DO POBRANIA


KARTA ZGŁOSZEŃ – typu „word”

KARTA ZGŁOSZEŃ – do druku „pdf”

Skip to content