KOMUNIKAT

Zgodnie z komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej informujemy iż od poniedziałku, 31 maja wszystkie zajęcia w szkole będą odbywały się stacjonarnie. Zajęcia ogólnomuzyczne (kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika) będą prowadzone zgodnie z planem obowiązującym od września 2020 r. Zajęcia CHÓRU odbywać się będą z podziałem na grupy. Dodatkowe informacje w tej sprawie zamieszczane będą na e-dzienniku oraz stronie internetowej szkoły. Komunikat w sprawie powrotu do nauczania stacjonarnego w szkołach artystycznych