UWAGA !!!

Zgodnie z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 12 marca zajęcia w naszej szkole zostają czasowo zawieszone. Jednocześnie Dyrekcja szkoły rekomenduje zaniechanie uczestnictwa w zajęciach 11 marca. Nieobecności uczniów na zajęciach zostaną usprawiedliwione przez nauczycieli. Prosimy również obserwować nasz profil facebookowy. link