Lista podręczników

Publikujemy listę podręczników na rok szkolny 2019/2020. Prosimy o zapoznanie się i zaopatrzenie w dane materiały edukacyjne we własnym zakresie. Lista podręczników na rok szkolny 2019/2020: Klasa I cyklu 6-letniego :   L. Florek, T. Stachak, I. Chmiel, „Nasza muzyka 1” (zeszyt ucznia), wyd. Euterpe Anna Wacławczyk, Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci, zeszyt 1, wyd. Halegg Klasa II c. 6-letniego L. Florek, T. Stachak, I. Chmiel, „Nasza muzyka 2” (zeszyt ucznia), wyd. Euterpe Anna Wacławczyk, Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci, zeszyt 2, wyd. Halegg...