I miejsca dla Marty i Małgorzaty Kubów

I miejsca wygrały Marta i Małgorzata Kubów w V Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Rzymie. Serdecznie gratulujemy dziewczynom i ich nauczycielowi p. Januszowi Gajownikowi.