Nagrody dla Marty Kubów

Nagrodę specjalną, za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego,oraz nagrodę za II miejsce w Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku wywalczyła Marta Kubów. Nagrodę uznania otrzymał nauczyciel Marty pan Janusz Gajownik. Serdecznie gratulujemy.