I miejsce dla Małgorzaty i Marty Kubów

I miejsca zdobyły Marta i Małgorzata Kubów w VIII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Belgradzie (Serbia) Serdecznie gratulujemy.