Nagrody dla Marty Kubów

4 nagroda na XVII Międzynarodowym konkursie imienia Bohdana Warchala w Słowacji oraz III nagroda w Wielkopolskim Konkursie Wykonawczym dla Marty Kubów (nauczyciel Janusz Gajownik). SERDECZNIE GRATULUJEMY