Lista podręczników

Lista podręczników obowiązujących w PSM I st. w Głubczycach w roku szkolnym 2020/2021: LISTA PODRĘCZNIKÓW W FORMIE PDF Klasa I/6 Nasza Muzyka 1 wyd. Euterpe, Klasa II/6
 Nasza Muzyka 2, wyd. EUTERPE
 Dyktanda elementarne dla klasy II szkoły muzycznej I stopnia – Zeszyt ucznia, wyd. Triangiel Klasa III/6 Nasza Muzyka 3, wyd. EUTERPE Klasa IV/6 Nowy solfeż, wyd. EUTERPE
 Dyktanda elementarne dla klasy IV szkoły muzycznej I stopnia – Zeszyt ucznia, wyd. Triangiel Klasa V/6 Nowy solfeż, wyd. EUTERPE
 Dyktanda...