INFO

Informacja dotycząca powrotu do szkoły od 18.01.2021 r. Szanowni Państwo, Na podstawie obowiązujących przepisów uprzejmie informuję iż od 18 stycznia nauka w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Głubczycach odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach – zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Powrót do szkół klas I-III dotyczy wyłącznie uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. W przypadku problemów proszę o telefoniczny lub mailowy kontakt z nauczycielem instrumentu lub dyrektorem szkoły. Adam Kopyto