II miejsce Małgorzaty Kubów

II nagrodę otrzymała Małgorzata Kubów, uczennica p. Janusza Gajownika w „Tokyo International Music Competition” (Międzynarodowym Konkurskie Muzycznym w Tokio). Serdecznie Gratulujemy