Rada Rodziców

Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 reprezentują:

 Beata Kaczorowska – przewodnicząca
Katarzyna Kaczanek – zastępca przewodniczącej
Krzysztof Hajda – skarbnik
Sylwia Trzebuniak – sekretarz
Teresa Koba – członek
Marta Bednarczyk – członek
Renata Schink – Baczyńska – członek

 


BS Głubczyce

nr rach. 88 8868 0004 1000 0000 4112 0001

Skip to content