Rada Rodziców

Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 reprezentują:

 Beata Kaczorowska – Przewodnicząca
Katarzyna Kaczanek – Zastępca Przewodniczącej
Krzysztof Hajda – Skarbnik
Anna Hanusiewicz – Sekretarz
Witold Szeweła – członek
Zbigniew Serwetnicki – członek
Dorota Nowicka – członek

 


BS Głubczyce

nr rach. 88 8868 0004 1000 0000 4112 0001

Skip to content