ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu Informujemy że pod adresem internetowym https://bip.e-cea.pl/cea/zamowienia-publiczne/postepowanie_13 zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu na  Przebudowę wraz z termomodernizacją budynku PSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Głubczycach. Postępowanie odbywa się w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”.