UWAGA

!!!UWAGA!!! Zmiana organizacji roku szkolnego Szanowni Państwo, W związku z ostatnimi zmianami prawnymi zdalne nauczanie w naszej szkole zostaje przedłużone do 3 stycznia 2021 r. Ponadto zmianie uległ termin ferii zimowych na 4-18 stycznia 2021 r. W naszej szkole ostatnim dniem zajęć w grudniu będzie 18.12.2020 r. Dni 21-22 grudnia są wolne od zajęć dydaktycznych. W dniach 23.12-3.01 obowiązuje przerwa świąteczna. Do 18 grudnia w e-dzienniku pojawią się oceny proponowane na zakończenie pierwszego okresu nauki – prosimy o śledzenie tych...