UWAGA

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice Od 25 marca rozpoczynamy nową przygodę – nauczanie na odległość. Do tej pory nigdy nikt z nas – uczniów, nauczycieli, rodziców nie był jeszcze w takiej sytuacji. Jednak wspólna troska o zdrowie i życie nas i naszych bliskich każe nam zmierzyć się z tym wyzwaniem. Aby ułatwić komunikację udostępniamy Państwu dostęp do dziennika elektronicznego MobiReg. Bardzo proszę o bieżącą kontrolę przychodzącej tą drogą korespondencji. Kontakt z nauczycielami w celach konsultacji możliwy będzie również za pośrednictwem poczty...