II nagroda dla Marty i III dla Małgorzaty Kubów

II nagrodę otrzymała Marta Kubów a III nagrodę Małgorzata Kubów na XIV Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. Serdecznie gratulujemy laureatkom oraz nauczycielowi p. Januszowi Gajownikowi.