I miejsca dla Marty i Małgorzaty Kubów

I miejsca zdobyły Marta i Małgorzata Kubów na III Ogólnopolskim Konkursie Miniatur Skrzypcowych w Warszawie. Serdecznie gratulujemy.