Audycja muzyczna

12 listopada 2015 roku odbyły się audycje muzyczne dla przedszkola oraz uczniów szkoły podstawowej we Włodzieninie.  Koncert wraz z pogadanką prowadziła pani Agnieszka Jagla – Kubów. Gospodarzą dziękujemy za bardzo miłe przyjęcie wykonawców.